Wat kost een procedure? .

Wat kost een pro­ce­du­re? .

Het grif­fie­recht. 

Hoe veel een rechtszaak kost, hangt af van veel verschillende factoren: het type rechtszaak, de feitelijke en juridische complexiteit ervan, et cetera. Van een groot deel van de kosten valt dan ook vooraf geen betrouwbare schatting te maken. Enkele kosten staan op het moment dat een procedure van start gaat al wél vast, en het griffierecht is daar een voorbeeld van. In deze reeks van blogs gaan wij verschillende kostenposten in procedures langs om daarover wat meer uitleg te geven. De vorige blog ging over de kosten van een advocaat en in deze blog komt het griffierecht aan bod.

Griffierecht: wat is het?

Bij het begin van de meeste civiele procedures moet u griffierecht betalen. Bij de kantonrechter moet enkel de eiser griffierecht betalen, maar bij de civiele rechter of in hoger beroep betaalt ook de gedaagde griffierecht. Griffierechten hebben die naam omdat ze aan de griffie van de gerechtelijke instantie in kwestie moeten worden betaald. Het zijn eigenlijk een soort administratiekosten. In het geval de partijen worden bijgestaan door hun advocaat, stuurt de griffie de factuur voor het griffierecht rechtstreeks aan de advocaat, die het bedrag voorschiet voor zijn cliënt. Bij te late of niet-betaling wordt de zaak niet in behandeling genomen of wordt, in het geval van niet-betaling door de gedaagde partij, het verweer niet meegenomen.

Hoe hoog is het griffierecht?

De hoogte van het griffierecht hangt af van de gerechtelijke instantie waar de zaak aanhangig is gemaakt, van de vraag of u als natuurlijk persoon of als rechtspersoon procedeert, van het type zaak, van het financiële belang waar de zaak om draait en van de fase waarin de procedure zich bevindt (eerste instantie of hoger beroep). In zaken waarin het financiële belang groter is en de vordering dus hoger is, wordt meer griffierecht betaald. Natuurlijke personen (oftewel: particulieren) betalen minder griffierecht dan bijvoorbeeld besloten vennootschappen. Zaken met een vordering van ten hoogste € 100.000,- kennen bijvoorbeeld voor niet-natuurlijke personen een tarief van € 2.837,- en voor natuurlijke personen een tarief van € 1.301,-. Personen met een laag inkomen kunnen aanspraak maken op het speciale griffietarief voor onvermogenden. Voor een uitgebreid overzicht van de tarieven van het griffierecht wordt verwezen naar de website van de rechtspraak waarin de tarieven staan opgesomd.

Het griffierecht is een vast financieel onderdeel van een gerechtelijke procedure en varieert aan de hand van verschillende elementen. In de volgende en laatste blog van deze reeks wordt de proceskostenveroordeling behandeld.

Over de schrijver:

Artjan de Putter

Advocaat en curator

Artjan de Putter is een doorgewinterde advocaat. Hij denkt mee met ondernemers, draait zijn hand niet om voor een juridische procedure en onderhandelt met het mes op tafel.   lees meer