Werkt het eigendomsvoorbehoud in faillissement?

Werkt het ei­gen­doms­voor­be­houd in fail­lis­se­ment?

Kan het ei­gen­doms­voor­be­houd ook te­gen een cu­ra­tor wor­den in­ge­roe­pen? 

Een faillissement heeft een grote impact op crediteuren. Vaak zullen deze schuldeisers namelijk niet meer (volledig) worden betaald. Is het dan wel mogelijk om een beroep te doen op het eigendomsvoorbehoud dat u bent overeenkomen of heeft overgenomen?

In faillissement?

Kort antwoord: ja. Beroep op  een eigendomsvoorbehoud is mogelijk tijdens faillissement en ook zeker aan te raden. Tijdens een faillissement is de curator belast met het beheer en de vereffening van de failliete boedel. De curator komt daarbij op voor de gezamenlijke schuldeisers. Dat betekent dat als u schuldeiser bent van de gefailleerde en de gefailleerde nog zaken van u heeft die niet zijn betaald, u deze zaken kunt terugvorderen bij de curator als u deze onder eigendomsvoorbehoud heeft geleverd.

Hoe toetst een curator uw beroep op het eigendomsvoorbehoud? 

Het is allereerst van belang dat de curator weet dat u een vordering op de gefailleerde heeft en dat u een beroep op het eigendomsvoorbehoud doet. Dien uw vordering daarom altijd bij de curator in en wees zo specifiek mogelijk in wat u terugvordert. De curator zal vervolgens toetsen of uw vordering klopt en of u een rechtsgeldig eigendomsvoorbehoud heeft bedongen.

Als daarvan sprake is, zal de curator toetsen of de gevorderde zaken nog terug kunnen worden gegeven. In onze vorige blog gaven wij aan welke perikelen er kunnen spelen bij deze terugvorderingsactie. Indien de curator de zaken niet heeft aangetroffen bij de gefailleerde of de goederen reeds zijn verwerkt in andere zaken, dan zal de curator de verkoper berichten dat er niets kan worden teruggegeven. De verkoper vangt dan helaas bot. Als de zaken wel nog kunnen worden teruggegeven zal de curator u als verkoper meestal uitnodigen om de spullen te komen ophalen. Let wel op dat een curator een boedelvergoeding kan vragen als hiervoor werkzaamheden moeten worden verricht. De beslissing om een boedelvergoeding te vragen alsook de hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van de situatie en zal door de curator in concrete gevallen dus moeten worden bepaald en – op uw verzoek – toegelicht.

Deel 1: Eigendomsvoorbehoud, wat betekent het en heb je als verkoper altijd dit recht?

Deel 2: Eigendomsvoorbehoud overnemen?

Deel 3: Biedt eigendomsvoorbehoud de ultieme bescherming tegen onbetaalde facturen?

Hulp bij een beroep op het eigendomsvoorbehoud tijdens faillissement?

Betwist een curator uw vordering of uw beroep op het eigendomsvoorbehoud, of spelen er andere kwesties waardoor u uw spullen niet kunt ophalen? Benader ons gerust. Bij Certus Advocaten werken diverse curatoren en advocaten die de fijne details kennen van de procedures. Er staat dus altijd een specialist klaar om u te helpen.

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer