Advocaat eigendomsvoorbehoud.

Ad­vo­caat ei­gen­doms­voor­be­houd.

Be­ge­lei­ding bij het doen van een be­roep op ei­gen­doms­voor­be­houd. 

Heeft u als bedrijf of onderneming goederen op eigendomsvoorbehoud verleent aan uw klanten? Zolang deze goederen niet zijn afbetaald, betekent dit dat u de juridische eigenaar bent. U heeft, bij het uitblijven van een betaling van de volledige koopprijs, daarom het recht om uw goederen terug te halen. Wilt u voorafgaand, tijdens of na het aangaan van eigendomsvoorbehoud professioneel juridisch advies inwinnen? De advocaten van Certus Advocaten ondersteunen u bij iedere kwestie.

Wanneer u met een klant eigendomsvoorbehoud aangaat, dient deze overeenkomst te voldoen aan verschillende aspecten. Het is bijvoorbeeld van belang dat deze schriftelijk wordt overeengekomen. Op deze werkwijze kunt u, indien dit nodig is, op ieder moment verwijzen naar de overeenkomst die door beide partijen is ondertekend. Eigendomsvoorbehoud is enkel van kracht wanneer deze voorafgaand of tijdens de overeenkomst wordt aangegaan. Maakt u dit pas kenbaar op de factuur? Dan is dit niet rechtsgeldig.

Goed voorbereid te werk met juridische ondersteuning.
 

Goed voor­be­reid te werk met ju­ri­di­sche on­der­steu­ning.
 

Bij betreffende eigendomsvoorbehoud is het van groot belang om juridisch juist te handelen. Zo staat u of uw klant niet voor verrassingen. Ook voor het opstellen van contracten en het includeren van alle benodigde stukken, is juridische ondersteuning wenselijk. Schuif aan tafel met een specialistische advocaat en verzeker uzelf van een juiste werkwijze. Ons team is gespecialiseerd in insolventierecht en ondernemingsrecht.

Wilt u juridisch advies voor uw onderneming, een vraagstuk bespreken of direct concrete hulp?