Faillissement.

Stichting Nostram. 

Stich­ting Nos­tram. 

Curator:
mr. A.E. Mulder
Datum uitspraak:
17-07-2020
Datum einde:
31-10-2023 (opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw)
Faillissementsnummer:
F.05/20/261
Vestigingsplaats:
Wageningen

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.