Faillissement.

Pottery Direct International B.V 

Pot­tery Di­rect In­ter­na­ti­o­nal B.V 

Curator:
mr. A.T. de Putter
Datum uitspraak:
06-10-2020
Datum einde:
23-05-2023 (verbindende slotuitdelingslijst ex art. 137A Fw)
Faillissementsnummer:
F.05/20/341
Vestigingsplaats:
Ede

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.