Faillissement.

Kars, J.C.J.G. (voorheen h.o.d.n. TeleConnectWorks). 

Kars, J.C.J.G. (voor­heen h.o.d.n. Te­le­Con­nect­Works). 

Curator:
mr. A.E. Mulder
Datum uitspraak:
16-03-2021
Faillissementsnummer:
F.05/21/74
Woonplaats:
Ede

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.