Faillissement.

Heatweed Technologies AB. 

He­at­weed Tech­no­lo­gies AB. 

Curator:
mr. A.E. Mulder
Datum uitspraak:
01-11-2022
Datum einde:
15-11-2022 (wegens vernietiging van faillissementsvonnis)
Faillissementsnummer:
F.05/22/234
Vestigingsplaats:
Ede

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.

Faillissement Heatweed Technologies AB.

Fail­lis­se­ment He­at­weed Tech­no­lo­gies AB.

De curator heeft verzet ingesteld tegen het faillissement. Het faillissement is dientengevolge op 15 november 2022 vernietigd. Op 26 augustus 2022 is de vennootschap reeds in staat van faillissement verklaard te Zweden. De heer Jonasson van het kantoor Hammar te Zweden is daarbij tot curator benoemd.