Faillissement.

Good Food LAB B.V 

Good Food LAB B.V 

Curator:
mr. A.T. de Putter
Datum uitspraak:
25-11-2022
Datum einde:
02-11-2023 (verbindende uitdelingslijst ex art. 193 Fw)
Faillissementsnummer:
F.05/22/260
Vestigingsplaats:
Wageningen

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.