Faillissement.

Oogstbescherming-systemen Handel en Montage Nederland B.V. 

Oogst­be­scher­ming-sys­te­men Han­del en Mon­ta­ge Ne­der­land B.V. 

curator:
mr. R. Davans
Datum uitspraak:
16-11-2023
Faillissementsnummer:
F.05/23/423
Vestigingsplaats:
statutair te Ederveen - feitelijk te Ede

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.