Faillissement.

Herik, W.C. van den. 

He­rik, W.C. van den. 

Curator:
mr. A.E. Mulder
Datum uitspraak:
26-01-2016
Datum eind:
06-08-2019 (verbindende slotuitdelingslijst ex art. 137A Fw.)
Faillissementsnummer:
F.05/16/41
Wonende te:
Kootwijkerbroek, gemeente Barneveld

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?.
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?.
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.