Faillissement.

Wakeren-Hootsen, J.G. van. 

Wa­ke­ren-Hoot­sen, J.G. van. 

Curator:
mr. A.E. Mulder
Datum uitspraak:
27-09-2016
Datum einde:
16-04-2019 (opgeheven bij gebrek aan baten)
Faillissementsnummer:
F.05/16/617
Wonende te:
Vlieland

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?.
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?.
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.