Faillissement.

Tiryaki (h.o.d.n. Horeca Groothandel Tiryaki), Y 

Tiry­a­ki (h.o.d.n. Ho­re­ca Groot­han­del Tiry­a­ki), Y 

curator:
mr. A.T. de Putter
Fatum uitspraak:
04-12-2018
Datum einde:
03-11-2020 (opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.)
Faillissementsnummer:
F.05/18/461
Wonende te:
Ede

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.