Faillissement.

Tidoccs B.V. handelend onder de naam BRIGHTIES. 

Ti­doc­cs B.V. han­de­lend on­der de naam BRIGH­TIES. 

Curator:
mr. A.T. de Putter
Datum uitspraak:
30-07-2019
Datum einde:
03-11-2020 (opheffing bij gebrek aan baten ex art. 16 Fw.)
Faillissementsnummer:
F.05/19/296
Vestigingsplaats:
's-Hertogenbosch

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

Bent u be­lang­heb­ben­de in een van on­ze fail­lis­se­ments­za­ken?
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.