Geheimhoudingsovereenkomst.

Ge­heim­hou­dings­over­een­komst.

Ver­trou­we­lij­ke in­for­ma­tie vei­lig ver­werkt. 

Denkt u erover om een geheimhoudingsovereenkomst te laten tekenen door een partij waarmee u een samenwerking aangaat? Laat deze dan opstellen door het team van Certus Advocaten. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in insolventierecht en ondernemingsrecht. Wij staan u bij met juridisch advies en stellen de nodige documentatie voor u op.

U gaat vertrouwelijke informatie delen met een andere partij en wilt er zeker van zijn dat deze gegevens met zorg behandeld worden. Een geheimhoudingsovereenkomst verzekerd alle betrokken partijen van een veilige samenwerking. Waar dient deze overeenkomst uit te bestaan? Wanneer gaat u als bedrijf een geheimhoudingsovereenkomst aan? Dit zijn vragen die onze advocaten voor u beantwoorden. Dankzij ruime ervaring met het opstellen van contracten voor bedrijven en ondernemingen, bent u verzekerd van een nauwkeurige omgang met uw documentatie.

Advies ontvangen betreffende uw bedrijf.
 

Ad­vies ont­van­gen be­tref­fen­de uw be­drijf.
 

Een geheimhoudingsovereenkomst is in verschillende situaties aan te raden. Bijvoorbeeld als u nieuwe werknemers aanneemt, een samenwerking aangaat met een nieuwe partner of in gesprek gaat over een bedrijfsovername. Met een soortgelijke overeenkomst hoeft u niet bang te zijn dat gevoelige informatie zomaar in verkeerde handen komt. Alle partijen komen immers overeen met de gestelde voorwaarden. U neemt uw vervolgstappen met het vertrouwen dat u nodig heeft.

Wilt u juridisch advies voor uw onderneming, een vraagstuk bespreken of direct concrete hulp?