Geschillen binnen de onderneming.

Ge­schil­len bin­nen de on­der­ne­ming.

Het kost enorm veel energie als u binnen uw organisatie tegen problemen, meningsverschillen of obstakels aanloopt waar u onderling niet meer uitkomt. Het team van Certus Advocaten staat u graag bij om tot een goede oplossing te komen. We hebben daarbij oog voor uw belangen en voor de continuïteit van uw onderneming.

Verschilt u fundamenteel van mening met een directielid, medeaandeelhouder, toezichthouder of ondernemingsraad over de te volgen strategie of het gevoerde beleid binnen uw organisatie? Lukt het u niet om samen tot de gewenste oplossing te komen? Certus Advocaten heeft ruime ervaring met de diverse geschillen die binnen een onderneming kunnen spelen.

Samen op zoek naar de oplossing

We denken met u mee en adviseren over oplossingen en alternatieven. Onze experts kunnen u helpen met het bereiken van een minnelijke oplossing, waardoor tussenkomst van een rechter niet nodig is. Daarnaast staan we u terzijde in bijvoorbeeld aandeelhoudersvergaderingen of vergaderingen met de raad van toezicht. Mocht het punt van de minnelijke oplossing gepasseerd zijn, dan staan we u bij in het voeren van een enquêteprocedure of jaarrekeningprocedure bij de Ondernemingskamer, in arbitrageprocedures of in zakelijke mediation. Indien er snel gehandeld moet worden behoort het voeren van een kort geding tot de mogelijkheden. Wilt u vanwege een geschil worden uitgekocht als aandeelhouder of juist iemand uitkopen? Dan starten wij een geschillenregeling-procedure voor u op. 

Heeft u een geschil binnen uw onderneming waar u zelf niet uitkomt
en behoefte aan de houvast die Certus Advocaten biedt?

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht.

ondernemingsrecht

Bevindt uw onderneming zich in zwaar weer? Benader ons dan voor onze expertise in faillissementsrecht.

faillissementsrecht