Advocaat handelsrecht.

Ad­vo­caat han­dels­recht.

Hulp en ad­vies bij han­dels­ge­schil­len . 

Worden uw facturen met enige regelmaat te laat of zelfs helemaal niet betaald? Blijft een leverancier in gebreke of komt een relatie de overeengekomen contractvoorwaarden niet na? Certus Advocaten heeft uitgebreide ervaring in het beslechten van commerciële handelsgeschillen. Samen brengen we uw positie in kaart en zoeken we naar de beste oplossing.

In veel gevallen laten commerciële handelsgeschillen zich buiten de rechter om regelen. Mocht een procedure nodig zijn om een oplossing te forceren, dan staat ons deskundige team voor u klaar. We ondersteunen u vanaf een eventuele beslaglegging tot en met de executie van het vonnis.

Bent u zelf verwikkeld in een commercieel handelsgeschil?
Aarzel niet en neem contact op met Certus Advocaten.

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht.

ondernemingsrecht

Bevindt uw organisatie zich in zwaar weer? Benader ons dan voor onze expertise in faillissementsrecht.

faillissementsrecht.