Hoofdelijke aansprakelijkheid.

Hoof­de­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid.

Als be­drijf vol­doen aan uw ver­bin­te­nis. 

Als ondernemer is het wenselijk om op de hoogte te zijn van juridisch termen die u tegen kunt komen, waaronder hoofdelijke aansprakelijkheid. Zo weet u welke actie u op welk moment dient te ondernemen. Het team van Certus Advocaten begrijpt echter dat u thuis bent in uw eigen vakgebied. Daarom bieden wij bedrijven ondersteuning aan bij juridische kwesties. Wordt u hoofdelijk aansprakelijk gesteld omdat u een verplichting niet bent nagekomen? Wij bekijken de situatie en stellen vast of dit het geval is. Eventueel zetten we met u de volgende stap in de procedure.

Wanneer hoofdelijke aansprakelijkheid het geval is, betekent dit dat u persoonlijk gedwongen kan worden om een verplichting na te komen. Dit kan verschillende verplichtingen betreffen, zoals het betalen van een lening of schuld. Ook al deelt u deze verplichting met twee of meer schuldenaren, bij hoofdelijke aansprakelijkheid bent u de hoofdverantwoordelijke. Komt u als hoofdelijke aansprakelijke de aansprakelijkheid niet na, dan loopt u het risico van een schadevergoeding.

Juridische ondersteuning op maat.
 

Ju­ri­di­sche on­der­steu­ning op maat.
 

Wanneer u een verplichting aangaat met twee of meerdere schuldenaren, waarbij u de hoofdelijke aansprakelijkheid draagt, is een professionele blik altijd welkom. Onze advocaten helpen u met het opstellen van de benodigde contracten en zorgen ervoor dat de procedure naar wenst verloopt. Op het moment dat u hoofdelijk aansprakelijk wordt gesteld, bieden wij u de passende rechtsbijstand.

Wilt u juridisch advies voor uw onderneming, een vraagstuk bespreken of direct concrete hulp?