Ontslag & reorganisatie.

Al­le in­for­ma­tie over in­di­vi­du­eel en col­lec­tief ont­slag.

Alle inzet, goede bedoelingen en duidelijke afspraken ten spijt: soms is ontslag onvermijdelijk. Dit kan gaan om een individuele kwestie op persoonlijke of functionele gronden, maar ook om bedrijfseconomische redenen met meerdere ontslagen tot gevolg. Onze advocaten hebben vaker met dit bijltje gehakt en staan u graag met raad en daad bij. Indien mogelijk helpen we u met het bereiken van een oplossing in overleg en zo nodig zetten we de juiste procedures voor u in gang.

In Nederland kennen we de preventieve ontslagtoets. Dit houdt in dat een werkgever vooraf toestemming nodig heeft om een arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen: ontslag op staande voet, proeftijdontslag en afloop van tijdelijke contracten. In alle andere gevallen heeft de werkgever een externe goedkeuring voor het ontslag nodig: van de werknemer zelf, van UWV of van de rechter.

In sommige situaties is het mogelijk om in goed overleg afspraken te maken over beëindiging van de samenwerking met wederzijds goedvinden. We leggen deze afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst. Daarmee eindigt de arbeidsovereenkomst en hebben partijen ruimte voor het maken van daarbij behorende (financiële) afspraken. Certus Advocaten heeft ruime ervaring met het opstellen van deze overeenkomsten, alsook met de beoordeling daarvan of het uitonderhandelen van dergelijke kwesties.

Mocht het niet mogelijk zijn in goed overleg tot een oplossing te komen, dan kan werkgever (of werknemer) zich wenden tot UWV of de rechter. Daarbij zal moeten worden aangetoond dat er een redelijke grond is voor het ontslag en dat er geen alternatieve functies voorhanden zijn.

De rechter oordeelt over ontslagverzoeken die zien op persoonlijke en functionele grondslagen. De bekendste daarvan zijn ontslag vanwege disfunctioneren of een verstoorde arbeidsrelatie. De rechter mag een verzoek alleen toewijzen als sprake is van een voldragen ontslaggrond. Een goede voorbereiding én vastlegging is dus essentieel. Juridisch advies in een vroegtijdig stadium kan daarbij een groot verschil maken. Dus ook als u wellicht nog niet toe bent aan een ontslagbeslissing, kan het inwinnen van juridisch advies worden aangeraden.

Ook bij UWV kan een ontslagprocedure worden gevoerd, dit is veelal een administratieve beoordeling van een verzoek. De werknemer mag hierop reageren, waarna UWV beslist of de werkgever de arbeidsovereenkomst mag opzeggen. Het UWV oordeelt over situaties van langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomische ontslagen. We spreken in dat laatste geval vaak van een reorganisatie. Onder die verzamelnaam rekenen we onder meer ontslagen (meestal meer dan één) vanwege bedrijfsbeëindiging, werkvermindering of tegenvallende financiële resultaten. Certus Advocaten kan u hierin begeleiden, waarbij ook onze expertise als curator zeker van pas komt.

Op zoek naar een deskundige advocaat om u bij te staan in een ontslagzaak? De specialisten van Certus Advocaten helpen u graag.

Ook werknemers die zich met (voorgenomen) ontslag geconfronteerd zien, zijn bij Certus aan het juiste adres. Of het nu gaat om de juridische check van een beëindigingsovereenkomst, uitgebreide onderhandeling of bijstand in een procedure; wij helpen u graag.

Op basis van de concrete situatie en uw persoonlijke wensen bepalen we samen met u hoe wij van toegevoegde waarde kunnen zijn.

Certus Advocaten

Keesomstraat 11

6717 AH Ede

Neem vrijblijvend contact op met één van onze arbeidsrechtspecialisten.

Klik hier voor de route naar Certus

Naam(Vereist)