Overeenkomst van geldlening.

Over­een­komst van geld­le­ning.

Een dui­de­lij­ke over­een­komst aan­gaan. 

Gaat u als bedrijf een overeenkomst van geldlening of kredietovereenkomst aan? Of u nu de partij bent die de financiering beschikbaar stelt of de partij bent die de financiering ontvangt; juridische begeleiding voor het opstellen van een soortgelijke overeenkomst is wenselijk. Zo weten beide partijen wat de gestelde verwachtingen zijn en is er geen sprake van onduidelijkheid in de toekomst. Het team van Certus Advocaten is gespecialiseerd in het juridisch ondersteunen van bedrijven en ondernemingen. Onze ervaring ligt bij insolventierecht en ondernemingsrecht, uitgeoefend voor uiteenlopende bedrijven en ondernemingen. Uw bedrijf is bij ons dus in professionele handen.

In een overeenkomst van geldlening of kredietovereenkomst verbinden twee partijen zich in een financiële overeenkomst. Deze overeenkomst kan zowel schriftelijk als mondeling plaatsvinden. Een schriftelijke overeenkomst is dus geen vereiste voor het tot stand komen van een kredietovereenkomst of overeenkomst van geldlening. Echter het is aan te raden om een soortgelijke overeenkomst schriftelijk vast te leggen. Op deze manier kunt u op ieder moment verwijzen naar de eerder vastgelegde afspraken. Een schriftelijke kredietovereenkomst of overeenkomst van geldlening is de meest veilig wijze.

Juridische ondersteuning voor uw bedrijf.
 

Ju­ri­di­sche on­der­steu­ning voor uw be­drijf.
 

Bij juridische trajecten is het wenselijk om een professional aan uw zijde te hebben. Onze advocaten hebben niet alleen ruime ervaring met het geven van juridische begeleiding, dit doen zij met oog voor de menselijke kant. In uw bedrijf steekt u veel tijd, energie en middelen. Wij doen er daarom alles aan om u en uw bedrijf naar behoren bij te staan.

Wilt u juridisch advies voor uw onderneming, een vraagstuk bespreken of direct concrete hulp?