Pandrecht.

Pand­recht.

Als on­der­ne­mer pand­recht aan­gaan. 

U gaat met een andere partij een financiële overeenkomst aan welke pandrecht vereist. Dit kan het geval zijn wanneer u op het desbetreffende moment niet over de liquide middelen beschikt om te voldoen aan een betaling. U als leningnemer tekent dan een overeenkomst betreffende pandrecht op roerende goederen. Hiermee maakt u de andere partij pandhouder van uw goederen. Wanneer u niet aan uw plichten van de financiële overeenkomst voldoet, heeft de pandhouder het recht om deze goederen te verkopen. Pandrecht wordt ingezet om de partij die de lening verstrekt te verzekeren van betaling.

Betreffende pandrecht zijn er twee verschillende soorten: vuistpand en stil pandrecht. Bij het eerstgenoemde wordt het verpande goed overgedragen aan de pandhouder. Dit in tegenstelling tot stil pandrecht, waarbij het verpande goed niet wordt overgedragen aan de pandhouder. Als het gaat om de onroerende goederen waarop het stil pandrecht rust, kunt u dit bekijken in de breedste zin van het woord. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan aandelen, software, voorraad of vorderingen. Alles dat roerend goed is komt in aanmerking voor pandrecht, alles dat onroerend goed is komt in aanmerking voor hypotheekrecht.

Pandrecht bespreken met een gespecialiseerde advocaat.
 

Pand­recht be­spre­ken met een ge­spe­ci­a­li­seer­de ad­vo­caat.
 

Wanneer u pandrecht aangaat, of dit nu vuistpand of stil pandrecht betreft, is het verstandig om hier een advocaat voor in te schakelen. Uw advocaat bekijkt het contract met u en zorgt ervoor dat alles juridisch klopt. Het team van Certus Advocaten is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en insolventierecht. Dit maakt ons de aangewezen partij als het gaat om rechtsbijstand voor bedrijven.

Wilt u juridisch advies voor uw onderneming, een vraagstuk bespreken of direct concrete hulp?