Rechtsgebiedenregister.

Rechts­ge­bie­den­re­gis­ter.

Alle advocaten van ons kantoor staan geregistreerd in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten. Advocaten dienen per geregistreerd rechtsgebied minimaal tien opleidingspunten per jaar te behalen. Op de website van de Nederlandse Orde van Advocaten vindt u meer informatie over het rechtsgebiedenregister en de verplichte registratie voor advocaten: https://www.advocatenorde.nl/zoekeenadvocaat. Onderaan deze pagina vindt u een opsomming van de rechtsgebieden die onze advocaten hebben geregistreerd.

Rechtsgebiedenregister.

Rechts­ge­bie­den­re­gis­ter.

Annelies Mulder - insolventierecht/faillissementsrecht

Artjan de Putter - insolventierecht/faillissementsrecht en ondernemingsrecht

Hanneke Hamelink - arbeidsrecht

Red Davans - insolventierecht/faillissementsrecht en ondernemingsrecht