Surseance van betaling.

Sur­se­an­ce van be­ta­ling.

Uit­stel van be­ta­ling aan­vra­gen voor uw be­drijf. 

Verkeert uw bedrijf of onderneming in tijdelijke financiële moeilijkheden en wilt u om deze reden surseance van betaling aanvragen? Dit kan een optie zijn wanneer uw financiën naar verwachting binnen korte termijn weer op orde zijn. U vraagt surseance van betaling aan middels een verzoekschrift aan de rechtbank. De advocaten van Certus Advocaten staan u bij met juridische ondersteuning, om zo faillissement te voorkomen.

Heeft u schuld bij debiteuren waaraan u op dit moment niet aan kan voldoen? Dient u borgtocht te betalen, maar heeft u niet de benodigde liquide middelen? Wanneer er zicht is op financiële stabiliteit in de nabije toekomst, komt u wellicht in aanmerking voor surseance van betaling. Als ondernemer of bedrijf is het mogelijk om hiervoor een aanvraag te laten doen door een advocaat. Wanneer uw verzoekschrift is goedgekeurd, wijst de rechtbank een bewindvoerder voor u aan. Dit alles om te voorkomen dat u faillissement aan dient te vragen.

Rechtsbijstand voor ondernemingen en bedrijven.
 

Rechts­bij­stand voor on­der­ne­min­gen en be­drij­ven.
 

Certus Advocaten biedt rechtsbijstand voor bedrijven en ondernemingen. Naast het aanvragen van surseance van betaling, staan wij u bij in diverse andere kwesties en procedures. Onze advocaten zijn gespecialiseerd in ondernemingsrecht en insolventierecht. Wij ondersteunen u dus graag met juridisch advies betreffende uw bedrijf.

Wilt u juridisch advies voor uw onderneming, een vraagstuk bespreken of direct concrete hulp?