Hanneke Hamelink.

Han­ne­ke Ha­me­link.

Ad­vo­caat. 

Hanneke Hamelink is sinds 2012 werkzaam als advocaat arbeidsrecht. Zij houdt zich bezig met alle facetten van het arbeidsrecht en staat zowel werkgevers als werknemers (in het bijzonder in het hogere segment) bij.

Haar werkzaamheden bestaan niet alleen uit ontslagzaken en arbeidsrechtelijke procedures, u kunt ook bij haar terecht met uw vragen over bijvoorbeeld contracten, functioneringstrajecten, medezeggenschapsrecht en arbeidsongeschiktheid. Naast behandeling van actueel voorkomende arbeidsrechtelijke kwesties begeleidt Hanneke werkgevers ook in meer beleidsmatige HR-zaken en projecten zoals het wijzigen van arbeidsvoorwaarden of reorganisaties.  Hanneke werkt samen met de andere advocaten en curatoren van kantoor in zaken die naast arbeidsrechtelijke onderdelen ook ondernemingsrechtelijk van aard zijn en in geval van arbeidsrechtelijke aspecten in faillissementen. 

"Ik ben altijd op zoek naar de ideale combinatie tussen juridische (on)mogelijkheden en de praktische uitvoerbaarheid. Het is mijn uitdaging om dit zo goed mogelijk te laten aansluiten op de concrete vraag en de specifieke bedrijfssituatie. Samen met cliënten bekijk ik wat er nodig is om een bepaald probleem voor te zijn of op te lossen. Dat kan gaan om ontslag, maar juist ook om het maken van afspraken om een samenwerking zo goed mogelijk in te kunnen vullen. Als een cliënt weer verder kan, is mijn dag geslaagd" - Hanneke
 

Opleidingen

2017-2018
Specialisatieopleiding, Grotius Academie Nijmegen

 

2003-2010
Nederlands en Notarieel Recht, Radboud Universiteit Nijmegen

Contactgegevens Hanneke Hamelink