Annelies Mulder.

An­ne­lies Mul­der.

Ad­vo­caat | cu­ra­tor | over­na­me­ad­vi­seur. 

Annelies Mulder is sinds 2009 actief in de advocatuur. Voor zij ons kantoor in 2015 kwam versterken, werkte zij een aantal jaren bij een groot advocaten- en notarissenkantoor in Arnhem. Sinds januari 2018 is zij partner bij Certus Advocaten.

Annelies houdt zich bezig met het afwikkelen van faillissementen, herstructureringen en herfinancieringen, ondernemingsrechtelijke kwesties zoals aandeelhoudersgeschillen en bedrijfsovernames, corporate litigation en het opstellen van commerciële contracten. Annelies wordt sinds 2012 regelmatig door de rechtbank Gelderland aangesteld tot curator in faillissementen. Als curator en advocaat in diverse branches heeft ze bij veel verschillende ondernemingen binnen mogen kijken. Elke branche kent zijn eigen problematiek en haar kennis van diverse branches maakt haar een goede sparringpartner voor iedere ondernemer.

“Het meest uitdagende vind ik het maken van snelle en scherpe analyses van de voor ondernemers vaak juridisch complexe problematiek. Het is aan mij als adviseur om de rust te bewaren en te komen met passende oplossingen. Daarbij is niet alleen de juridische oplossing van belang, maar ook de praktische uitvoerbaarheid ervan. Hoe complexer en specialistischer de zaak, hoe beter.” ~ Annelies

Opleidingen

2016 — 2016
Erasmus Universiteit Rotterdam – Financiële economie voor curatoren (cum laude)

 

2014  — 2014
Grotius Academie – Insolad/Specialisatieopleiding insolventierecht (cum laude)

 

2012 — 2012
Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs – Insolventierecht voor curatoren (cum laude)

 

2008 — 2009
Radboud Universiteit Nijmegen – Duale Master Onderneming & Recht

 

2004 — 2008
Radboud Universiteit Nijmegen – Bachelor Nederlands Recht

Publicaties

Annotatie

 

publicatiedatum: 15 maart 2020 , JOR - Wolters Kluwer, JOR 2020/67.

 

Annnotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 19 oktober 2019 over een overeenkomst van verrekening. Link naar de uitspraak. 

 

Artikel INSOLAD lustrumbundel

 

Nabetalingsclausules: het debat over de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers heropend

 

publicatiedatum: februari 2017 , "De curator en het Concern " - Wolters Kluwer

 

In deze bijdrage voor de congresbundel van INSOLAD met als thema "De curator en het Concern" staat Annelies stil bij de (on)toelaatbaarheid van nabetalingsclausules voor het paulianabestendig maken van transacties indien een contractpartij later in staat van faillissement komt te verkeren. Naast de nabetalingsclausule an sich komt daarbij ook het element van de benadeling van schuldeisers aan bod.

Link naar publicatie

Procedures waarbij Annelies als advocaat optrad:

Contractenrecht | aansprakelijkheid | vervoersrecht

 

Rechtbank Gelderland - 6 april 2022

 

Geen roekeloos handelen vervoerder (art. 8:1108 lid 1 BW). Beroep vervoerder op aansprakelijkheidsbeperkingen (art. 8:1103 en 8:1105 BW) slaagt.

 

link: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:11444

 

Faillissementsrecht | contractenrecht

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 9 juli 2019

 

Geschil over betaling facturen failliete onderaannemer. Werk stilzwijgend opgeleverd (art. 7:758 lid 1 BW). FME-voorwaarden (algemene voorwaarden) van toepassing (art. 6:233 en 6:234 BW). Veroordeling gedaagde tot betaling.

 

link: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2019:5658

 

 

Procedures waarbij Annelies als curator partij was

Faillissementsrecht | verbintenissenrecht | incasso

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden - 7 december 2021

 

Vordering uit hoofde van rekening-courant (art. 6:140 BW). Veroordeling gedaagde tot betaling. 

 

link: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:5650

link: https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2021:11444

Faillissementsrecht | bestuurdersaansprakelijheid

 

Rechtbank Gelderland - 25 oktober 2017

 

Onbehoorlijk bestuur (art. 2:248 lid 1 BW). Veroordeling tot betaling faillissementstekort. Vernietiging overdracht onroerende zaak op grond van art. 2:249 lid 9 BW. 

 

zaaknummer: C/05/300664 / HA ZA 16-180

 


Contactgegevens Annelies Mulder