Annelies Mulder.

An­ne­lies Mul­der.

Ad­vo­caat | cu­ra­tor | over­na­me­ad­vi­seur | part­ner. 

Annelies Mulder is sinds 2009 actief in de advocatuur. Voor zij ons kantoor in 2015 kwam versterken, werkte zij een aantal jaren bij een groot advocaten- en notarissenkantoor in Arnhem. Sinds januari 2018 is zij partner bij Certus Advocaten.

Annelies houdt zich bezig met het afwikkelen van faillissementen, herstructureringen en herfinancieringen, ondernemingsrechtelijke kwesties zoals aandeelhoudersgeschillen en bedrijfsovernames, corporate litigation en het opstellen van commerciële contracten. Annelies wordt sinds 2012 regelmatig door de rechtbank Gelderland aangesteld tot curator in faillissementen. Als curator en advocaat in diverse branches heeft ze bij veel verschillende ondernemingen binnen mogen kijken. Elke branche kent zijn eigen problematiek en haar kennis van diverse branches maakt haar een goede sparringpartner voor iedere ondernemer.

“Het meest uitdagende vind ik het maken van snelle en scherpe analyses van de voor ondernemers vaak juridisch complexe problematiek. Het is aan mij als adviseur om de rust te bewaren en te komen met passende oplossingen. Daarbij is niet alleen de juridische oplossing van belang, maar ook de praktische uitvoerbaarheid ervan. Hoe complexer en specialistischer de zaak, hoe beter.” ~ Annelies

Opleidingen

2016 — 2016
Erasmus Universiteit Rotterdam – Financiële economie voor curatoren (cum laude)

 

2014  — 2014
Grotius Academie – Insolad/Specialisatieopleiding insolventierecht (cum laude)

 

2012 — 2012
Centrum voor Postacademisch juridisch Onderwijs – Insolventierecht voor curatoren (cum laude)

 

2008 — 2009
Radboud Universiteit Nijmegen – Duale Master Onderneming & Recht

 

2004 — 2008
Radboud Universiteit Nijmegen – Bachelor Nederlands Recht

Publicaties

Annotatie

 

publicatiedatum: 15 maart 2020 , JOR - Wolters Kluwer, JOR 2020/67.

 

Annnotatie bij de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland d.d. 19 oktober 2019 over een overeenkomst van verrekening. Link naar de uitspraak. 

 

Artikel INSOLAD lustrumbundel

 

Nabetalingsclausules: het debat over de benadeling van de gezamenlijke schuldeisers heropend

 

publicatiedatum: februari 2017 , "De curator en het Concern " - Wolters Kluwer

 

In deze bijdrage voor de congresbundel van INSOLAD met als thema "De curator en het Concern" staat Annelies stil bij de (on)toelaatbaarheid van nabetalingsclausules voor het paulianabestendig maken van transacties indien een contractpartij later in staat van faillissement komt te verkeren. Naast de nabetalingsclausule an sich komt daarbij ook het element van de benadeling van schuldeisers aan bod.

Link naar publicatie


Contactgegevens Annelies Mulder