Verzet of hoger beroep instellen tegen een faillissement.

Ver­zet of ho­ger be­roep in­stel­len te­gen een fail­lis­se­ment.

Snel­heid is ge­bo­den! 

Bent u of uw onderneming onterecht in staat van faillissement verklaard? Een faillissement kan u overvallen. Toch heeft u niet veel tijd om dit te laten bezinken. Voor iedereen geldt dat er de mogelijkheid bestaat om verzet of hoger beroep tegen de faillietverklaring in te stellen, maar let op: de termijnen zijn erg kort. Binnen acht of veertien dagen (afhankelijk van de procedure) moeten de processtukken door een advocaat zijn ingediend. Als deze termijn verstrijkt is het faillissement definitief.

Het kan zijn dat u de oproep voor de faillissementszitting heeft gemist of dat u dacht nog een betalingsregeling te kunnen sluiten met uw schuldeisers. De rechter op een faillissementszitting toetst met een korte klap of er sprake is van een faillissementstoestand. Op de zitting krijgt u niet veel gelegenheid om verweer tegen de faillissementsaanvraag te voeren. In sommige gevallen kan het zijn dat de zitting nog geen vijf minuten duurt en dat het faillissement direct wordt uitgesproken met alle gevolgen van dien.

Als u niet op de zitting aanwezig bent geweest kunt u verzet instellen tegen een faillissement. Als u wel op de zitting bent geweest heeft u altijd de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen. De advocaten van Certus Advocaten zijn specialisten op het gebied van faillissementsrecht en kunnen u van A-Z met duidelijk advies en daadkracht bijstaan. Klik hieronder op de links voor meer informatie over de procedure van verzet of hoger beroep. Wij leggen het u graag uit en helpen u verder! 

 

Meer informatie over verzet instellen tegen een faillissement

Verzet

Meer informatie over hoger beroep instellen tegen een faillissement

Hoger beroep
Wilt u direct meer informatie over het instellen van hoger beroep of verzet tegen een faillissement? Bel ons! Er is altijd een specialist beschikbaar voor een afspraak op korte termijn.

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van insolventierecht.

Faillissementsrecht

Ontdek ook onze expertise in ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht