Begrip.

Comparitie van partijen. 

Com­pa­ri­tie van par­tij­en. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, spreekaantekeningen, vonnis

Als de rechter in een procedure een comparitie van partijen gelast dan betekent dit dat partijen in persoon voor de rechter op een zitting moeten verschijnen voor het verschaffen van inlichtingen. De rechter stelt dan vragen rechtstreeks aan de partijen. De advocaten van partijen krijgen op deze zitting ook de gelegenheid om het standpunt van hun cliënt mondeling toe te lichten. Dit doen ze vaak aan de hand van schriftelijke spreekaantekeningen die ook de rechter worden overhandigd. Spreekaantekeningen mogen in de meeste gevallen maximaal 4 A4 omvatten. Spreekaantekeningen zijn niet hetzelfde als een pleidooi. Na de zitting wijs de rechter meestal vonnis op een nader te bepalen datum. Dit kan een eindvonnis zijn of een tussenvonnis.

Gerelateerde begrippen.