Bestuurder aansprakelijk voor pensioenpremies.

Be­stuur­der aan­spra­ke­lijk voor pen­si­oen­pre­mies.

Hoof­de­lij­ke aan­spra­ke­lijk­heid op grond van de wet BPF. 

Als bestuurder van een onderneming kunt u in bepaalde gevallen persoonlijk aansprakelijk worden gehouden voor verplichtingen van de vennootschap. Dit kan zien op belastingen, maar ook op niet afgedragen pensioenpremies. Dit laatste is vastgelegd in de Wet verplichte deelneming bedrijfstakpensioenfonds (Wet BPF).

Wanneer is een bestuurder aansprakelijk voor niet betaalde pensioenpremies?

Allereerst moet het gaan om een pensioenfonds waaraan verplicht moet worden deelgenomen binnen de branche waarin de onderneming actief is. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een lijst opgenomen voor welke branches dit geldt. Het ziet bijvoorbeeld op de bouw, horeca, beroepsvervoer, schoonmaak, zorg etc. Als de bestuurder van een onderneming niet zorgt voor (tijdige) betaling van de verschuldigde pensioenpremies, dan kan de bestuurder door het pensioenfonds in privé tot betaling worden aangesproken. Dit is een forse sanctie, maar komt voort uit het feit dat het niet betalen van pensioenpremies voor werknemers vergaande consequenties kan hebben.

Aansprakelijkheid als bestuurder voorkomen bij liquiditeitsproblemen

Als de onderneming in zwaar verkeert en er onvoldoende geld beschikbaar is om de premies te voldoen, dan kunt u als bestuurder aansprakelijkheid voorkomen door tijdig een schriftelijke melding betalingsonmacht te doen. Als deze melding direct en op de juiste wordt gedaan, dan kan het pensioenfonds de bestuurder in privé niet tot betaling aanspreken. Gezien het gewicht dat aan deze melding wordt toegekend, is het van belang om goed te controleren dat de melding aan alle daaraan gestelde eisen voldoet.

Bestuurder blijft na aftreden aansprakelijk voor onbetaalde premies

Als u als bestuurder van een onderneming in zwaar weer ontslag neemt maar er wel sprake is van nog onbetaalde premies waarvoor geen betalingsonmacht is gemeld, dan blijft u ondanks het aftreden als bestuurder privé aansprakelijk voor de betaling van deze premies. Ook personen die weliswaar geen formeel statutair bestuurder zijn, maar die wel kunnen worden aangemerkt als feitelijk beleidsbepaler van de onderneming, kunnen door het pensioenfonds privé worden aangesproken. Als de bestuurder een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een B.V.) dan gaat de aansprakelijkheid terug tot de uiteindelijke bestuurder in persoon.

Conclusie

Verkeert de onderneming waarvan u bestuurder bent in zwaar weer? Dan is het verstandig om tijdig juridisch advies in te winnen om uw positie in privé te beschermen en bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

Over de schrijver:

Annelies Mulder

Advocaat en curator

Annelies is een advocaat die als geen ander de strategische belangen in een juridische kwestie doorziet. Dit stelt haar in staat om daarop te acteren en een goed resultaat voor de cliënt te behalen.  lees meer