Goederen terugvorderen zonder eigendomsvoorbehoud?

Goe­de­ren te­rug­vor­de­ren zon­der ei­gen­doms­voor­be­houd?

Wat is het recht van re­cla­me? . 

Dit is de eerste blog van een viertal blogs over het recht van reclame. Het recht van reclame biedt een wettelijke bevoegdheid om goederen terug te vorderen. In tegenstelling tot het eigendomsvoorbehoud, hoeft dit recht niet expliciet te worden overeengekomen. Dat klinkt als een sterk recht, maar waarom zien we het in de praktijk dan zo weinig? Dit zult u lezen in onze blogreeks. We zullen daarbij eerst het recht van reclame kort uitleggen aan de hand van de wettelijke uitgangspunten.

Wat is het recht van reclame en wat zijn de vereisten?

Het recht van reclame biedt leveranciers en andere verkopers de mogelijkheid om hun roerende zaken terug te vorderen. Dit zijn alle zaken die niet vastzitten in de grond of met bijvoorbeeld een woning zijn verbonden. Het mag daarbij ook niet gaan om registergoederen (zoals een vliegtuig). Het recht van reclame kan worden ingeroepen indien de koopprijs voor uw zaken niet is betaald en (daarmee) is voldaan aan de vereisten van de wettelijke ontbinding. De zaak moet feitelijk in het bezit zijn van uw wederpartij en de zaak moet zich nog in dezelfde staat bevinden. Dit betekent dat als met de geleverde zaak een nieuwe zaak wordt gevormd deze zaak zich niet meer in dezelfde staat bevindt. Het recht van reclame dient bovendien binnen 60 dagen / zes weken worden ingeroepen.

Wat zijn de gevolgen?

Het recht van reclame kan alleen worden ingeroepen  middels een tot de koper schriftelijke verklaring. Indien er een succesvol beroep op het recht van reclame kan worden gedaan, wordt de koop ontbonden en eindigt het recht van uw koper of uw rechtsverkrijgers op de zaak. Met andere woorden: u krijgt het goed terug en de betalingsverplichting van de koper vervalt. Als de koopovereenkomst nog andere afspraken bevat, dan blijven die blijven die afspraken wel bestaan.

Waarom zien we het reclameren zo weinig in de praktijk?

Hoewel het recht van reclame een sterk recht is, zijn de vereisten streng en wordt in de praktijk vaak niet aan deze vereisten voldaan.  In onze volgende blog zullen wij daarom stil staan bij de complicaties bij (het inroepen van) dit recht. Wij zullen hierna behandelen of het recht van reclame in faillissement kan worden ingeroepen en of derden tegen dit recht worden beschermd. Houd deze reeks dus vooral in de gaten.

Wilt u zich beroepen op het recht van reclame en vraagt u zich af wat de mogelijkheden zijn? Of wordt u geconfronteerd met een leverancier die zich tegenover u beroept op het recht van reclame? Neemt u dan gerust contact met ons op, onze specialisten denken graag met u mee.

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer