Begrip.

Verzoekschrift. 

Ver­zoek­schrift. 

Rechtsgebied:
Ondernemingsrecht
Tags:
Procedure, faillissement, rechtbank, kantonrechter

Sommige procedures worden gestart door het indienen van een verzoekschrift. Een verzoekschrift is de uitzondering op de hoofdregel dat civiele procedures aanhangig worden gemaakt door het uitbrengen van een dagvaarding. De wet bepaalt welke zaken worden ingeleid door een verzoekschrift. Dit betreffen veelal zaken met betrekking tot het personen- en familierecht, denk aan echtscheiding en alimentatie, maar ook in het faillissementsrecht is de verzoekschriftprocedure vaak van toepassing. Een faillissement van een debiteur wordt bijvoorbeeld aangevraagd door het indienen van een verzoekschrift.

Als het verzoekschrift wordt ingediend bij de rechtbank, zoals bij een faillissementsaanvraag, dan moet het verzoekschrift verplicht door een advocaat worden ingediend en ondertekend. Als het verzoekschrift wordt ingediend bij de kantonrechter dan moet de verzoeker in persoon het verzoekschrift tekenen (of door een gemachtigde). Als een andere partij door het verzoek wordt geraakt dan krijgt deze partij gelegenheid om verweer te voeren. Als de procedure aanhangig is bij de rechtbank moet ook deze partij vertegenwoordigd door een advocaat in de procedure verschijnen.

Gerelateerde begrippen.