Nieuwe reeks: algemene voorwaarden.

Nieu­we reeks: al­ge­me­ne voor­waar­den.

Wat zijn al­ge­me­ne voor­waar­den en waar­om zijn ze nut­tig. 

“Indien u klikt op ‘bestelling plaatsen’, gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden”: een zin die de meeste mensen regelmatig voorbij zien komen, om vervolgens gedachteloos op ‘bestelling plaatsen’ te klikken. Als ‘kleine lettertjes’ vullen de algemene voorwaarden een overeenkomst aan met afspraken die voor u als ondernemer van zeer groot belang kunnen zijn. In deze eerste blog van een reeks blogs over algemene voorwaarden leggen wij uit wat algemene voorwaarden precies zijn en waarom ze nuttig zijn.

Wat zijn algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn algemene afspraken die geschikt zijn voor herhaaldelijk gebruik. De voorwaarden bevatten afspraken over de rechten en verplichtingen van de contractspartijen en zijn - zoals de term al doet vermoeden - algemeen van aard, zodat ze in beginsel op iedere overeenkomst van toepassing kunnen worden verklaard. De afspraken kunnen bijvoorbeeld gaan over aansprakelijkheid, garantie, leveringsvoorwaarden, (de uitsluiting van) retentierecht, betalingsvoorwaarden en eigendomsvoorbehoud. Let wel op: algemene voorwaarden mogen geen zogenaamde kernbedingen bevatten. Bij een kernbeding gaat het om de essentialia van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het te leveren product, de daarvoor te betalen prijs of de leverdatum. Indien een bepaling van uw algemene voorwaarden toch een kernbeding bevat, riskeert u uitsluiting van die bepaling.

Waarom zijn algemene voorwaarden nuttig?

Zoals hiervoor aangegeven zijn de algemene voorwaarden bedoeld voor herhaaldelijk gebruik. Dat betekent dat het gebruik van algemene voorwaarden er voor u als ondernemer voor zorgt dat u niet bij iedere overeenkomst nieuwe afspraken hoeft te maken. In de overeenkomst zelf kunt u zich dus concentreren op de kernafspraken zoals de prijs en de leverdatum, zodat die kort en duidelijk kan blijven. Dat scheelt een hoop tijd en schept ook duidelijkheid voor uzelf en voor uw (vaste) klanten. Daarnaast kunnen in algemene voorwaarden uw aansprakelijkheidsrisico’s worden beperkt en kan een maximaal bedrag worden vastgesteld indien van aansprakelijkheid wel sprake is.

Natuurlijk kan niet alles worden uitgesloten: de wet regelt dat u geen bepalingen mag opnemen die onredelijk zijn. Wat onredelijk is, hangt af van de vraag of uw wederpartij een zakelijke klant is of een consument. Consumenten genieten een ruimere bescherming dan zakelijke klanten, omdat zakelijke klanten meer dan consumenten worden geacht op de hoogte te zijn van hun rechten en verplichtingen. Het is van belang u daar goed bewust van te zijn en uw algemene voorwaarden daarop aan te passen, om ongeldigheid van bepalingen in uw algemene voorwaarden te voorkomen. Tip: stel twee sets algemene voorwaarden op: één set voor consumenten en één set voor bedrijven.

Uw eigen algemene voorwaarden

Omdat algemene voorwaarden geschikt zijn voor herhaaldelijk gebruik en daarom bij nagenoeg iedere overeenkomst kunnen worden toegepast, is het van belang dat ze juridisch staan als een huis en passen bij uw onderneming. Wilt u ook gebruik gaan maken van algemene voorwaarden of zijn uw huidige algemene voorwaarden toe aan een grondige juridische onderhoudsbeurt? Wij helpen u graag met algemene voorwaarden toegespitst op uw onderneming of branche.

Binnenkort volgt in deze reeks een blog over de wijze waarop algemene voorwaarden van toepassing dienen te worden verklaard.

Over de schrijver:

Eline Lageweg

Advocaat

Eline versterkt ons kantoor sinds april 2020. Eline rondde eerst de master Staats- en bestuursrecht en daarna de master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Utrecht met succes af.  lees meer