Welke rente mag u vorderen (2024).

Wel­ke ren­te mag u vor­de­ren (2024).

Wet­te­lij­ke ren­te, con­trac­tu­e­le ren­te en wet­te­lij­ke han­dels­ren­te. 

Al eerder schreven wij een blogbericht over de vraag welke rente u mag vorderen. We legden u daarbij het verschil uit tussen wettelijke rente, contractuele rente en wettelijke handelsrente en welke rente u in welke situatie in rekening mag brengen.

Voor 2024 zijn er nieuwe rentepercentages vastgesteld. In dit blogbericht updaten wij u over de actuele rentetarieven.

Wat is het percentage wettelijke rente 2024?

Door de aanpassingen van de rentarieven is ook het tarief van de wettelijke rente gestegen. Sinds 1 januari 2024 is het tarief voor de wettelijke rente vastgesteld op 7%. De wettelijke rente ziet op transacties met consumenten of particulieren.

Wat is het percentage wettelijke handelsrente 2024?

De wettelijke handelsrente betreft het rentetarief dat van toepassing is op handelstransacties. Daarmee bedoelen we transacties met een bedrijf of onderneming. Door de gestegen rente is dit percentage ook fors gestegen. Sinds 1 januari 2024 bedraagt de wettelijke handelsrente 12,5%. Het percentage is gebaseerd op de vaste rente van de Europese Centrale Bank, vermeerderd met 2,5%. In 2023 bedroeg de wettelijke handelsrente nog 10.5%. Als u contracteert met bedrijven mag u van het rentepercentage afwijken. U mag contractueel een hogere of lagere contractuele rente afspreken. Gezien de stijging van de rentetarieven kan het zaak zijn om alle zakelijke overeenkomsten met ondernemingen opnieuw te beoordelen om waar mogelijk een renteverhoging door te voeren.

Wie stelt de wettelijke rentetarieven vast?

De Minister van Justitie stelt de wettelijke rentetarieven vast. Hiertoe wordt een besluit tot vaststelling van de wettelijke rente genomen dat wordt gepubliceerd in het staatsblad. Het rentepercentage wordt gebaseerd op de marktrente.

                                                                            

Heeft u een vordering op een bedrijf of consument die niet betaalt? De specialisten van Certus Advocaten helpen u graag met de incasso van de vordering en zorgen ervoor dat u geen euro te weinig ontvangt. Meer informatie? Neem contact met ons op.

Over de schrijver:

Susanne Jansen

Advocaat

Na haar rechtenstudie in Leiden heeft zij jarenlang een juridische functie vervuld bij een financiële instelling. Zij heeft daardoor al ruime ervaring op het gebied van bedrijfsbeëindigingen en faillissementen.   lees meer