Geschillen met een curator.

Ge­schil­len met een cu­ra­tor.

Een faillissement van een klant, aannemer, afnemer of huurder kan veel consequenties voor u hebben. In sommige gevallen zult u zich als schuldeiser bij de curator moeten melden. Het kan voorkomen dat u verwikkeld raakt in een geschil met een curator. In dat geval is het raadzaam om vroegtijdig juridische bijstand in te schakelen.

Als de rechtbank een faillissement uitspreekt, stelt zij een curator aan die het bestuur en het beheer van de failliete onderneming overneemt. Het is heel vervelend als u dan in een geschil verwikkeld raakt met deze curator. Bijvoorbeeld omdat hij of zij u beticht van zogenoemd paulianeus handelen. Hiervan is sprake indien u er – voor het faillissement samen met de gefailleerde onderneming – voor heeft gezorgd dat u wordt bevoordeeld boven andere schuldeisers. Ook kan het zijn dat een curator een beschadigd huurpand aan u oplevert of goederen die uw eigendom zijn weigert te retourneren. Omdat vrijwel alle curatoren zelf ook advocaat zijn, komt u bij een geschil al snel in een ongelijk speelveld terecht. Het team van Certus Advocaten staat u dan bij.

Uw positie overzien

Certus Advocaten treedt zelf veelvuldig op als curator waardoor wij uw positie snel kunnen overzien en u kunnen informeren over uw opties om het geschil zo goed mogelijk te beslechten.

Bent u verwikkeld in een geschil met een curator en komt u daar zelf niet uit?
Certus Advocaten staat u graag bij met deskundig advies en concrete oplossingen.

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van faillissementsrecht.

faillissementsrecht

Ontdek ook onze expertise in ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht