Faillissementen.

Fail­lis­se­men­ten.

Afwikkeling faillissementen.

Af­wik­ke­ling fail­lis­se­men­ten.

Bij Certus Advocaten vindt u advocaten gespecialiseerd in faillissementsrecht. Als organisaties of personen niet langer aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, kan de rechtbank een faillissement uitspreken of kunt u uw onderneming failliet laten verklaren. In dat geval wordt door de rechter een curator aangesteld die het bestuur en het beheer van de failliete onderneming overneemt.

Wij helpen u met alle zaken rondom faillissementsrecht.
 

Wij hel­pen u met al­le za­ken rond­om fail­lis­se­ments­recht.
 

U kunt een vordering indienen via dit formulier. Voor de openbare verslagen verwijzen we u graag naar insolventies.rechtspraak.nl. Alle faillissementen en surseances van betaling zijn opgenomen in het Centraal Insolventieregister. In dit register kunt u kosteloos de verslagen downloaden. De verslagen in faillissementen en schuldsaneringen van natuurlijke personen worden vanwege privacyoverwegingen niet gepubliceerd. Als u belanghebbende bent bij een faillissement of schuldsanering van een natuurlijk persoon kunt u het openbare verslag opvragen bij de curator.

Momenteel zijn wij als curator betrokken bij onderstaande faillissementen:

Mo­men­teel zijn wij als cu­ra­tor be­trok­ken bij on­der­staan­de fail­lis­se­men­ten:

Uw onderneming failliet laten verklaren.

Uw on­der­ne­ming fail­liet la­ten ver­kla­ren.

Er zijn verschillende situaties waarin u uw eigen zaak of onderneming failliet dient te laten verklaren. Op het moment van faillissement heeft u ten minste twee schuldeisers, waarvan tenminste één schuld onbetaald is. Nadert u een soortgelijke situatie? Schakel dan een faillissement advocaat in voor een professionele blik op uw situatie. Wij bekijken uw zaak en de mogelijkheden voor het eventueel voorkomen van het failliet laten verklaren van uw onderneming. Waar nodig voeren wij boekenonderzoek voor u uit en stellen we de benodigde documenten op.

Meer informatie verkrijgen over faillissementsrecht.

Meer in­for­ma­tie ver­krij­gen over fail­lis­se­ments­recht.

Wanneer u niet weet of u uw onderneming failliet dient te laten verklaren, is het verstandig om een faillissement advocaat in te schakelen. De werknemers van Certus Advocaten zijn gespecialiseerd in onder meer faillissementsrecht en insolventierecht en adviseren u graag over uw situatie. Dit geldt voor werknemers, crediteuren en verhuurders. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar onze contactmogelijkheden.