Ondernemingsrecht advocaat.

On­der­ne­mings­recht ad­vo­caat.

Als ondernemer houdt u zich het liefst bezig met uw kernactiviteiten, maar daarbij zijn uiteenlopende juridische aspecten onvermijdelijk. Het begint bij de keuze voor een passende rechtsvorm, maar ook het opstellen en sluiten van diverse contracten, financieringsvraagstukken en commerciële geschillen vallen onder het ondernemingsrecht. Voor een gezonde bedrijfsvoering is het essentieel dat u in al deze zaken de juiste keuzes maakt.

Certus Advocaten staat u graag bij met onze specialistische kennis en uitgebreide ervaring op het gebied: