Advocaat contractenrecht.

Ad­vo­caat con­trac­ten­recht.

Con­tract la­ten op­stel­len en be­oor­de­len. 

Afspraken met externe partijen kunnen het best vastgelegd worden door een contract te laten opstellen. Om de relatie met uw klanten, leveranciers, werknemers, financiers en aandeelhouders optimaal te houden, is maatwerk bij het opstellen van contracten belangrijk. Uw onderneming verdient geen standaard afspraken, maar specifieke regelingen die recht doen aan de situatie.

Certus Advocaten heeft ervaring in het opstellen van onder meer samenwerkingsovereenkomsten, financiële overeenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, distributieovereenkomsten, verkoopvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, eigendomsvoorbehoud, algemene voorwaarden en andere contracten. Voordat we contracten opstellen, bespreken we met u wat u wilt bereiken met de overeenkomst en welke risico’s u wilt afdekken.

Doorslag bij geschillen

Goede afspraken voorkomen discussies. Op het moment van het sluiten van de overeenkomst lijken alle juridische overwegingen misschien overbodig en de samenwerking met uw contractspartij rooskleurig, maar zodra er sprake is van een geschil wordt iedere letter van het contract belangrijk. Met een goed contract proberen we geschillen te voorkomen, maar ontstaat er onverhoopt toch een geschil, dan kan de juiste formulering ook het verschil maken tussen een gewonnen of verloren zaak. Certus Advocaten helpt u met het opstellen van waterdichte en heldere contracten. Daarnaast beoordelen we contracten die u zelf krijgt voorgelegd en adviseren we u over de vervolgstappen na het sluiten van de overeenkomst.

Wilt u een contract aan ons voorleggen?
Of heeft u behoefte aan advies bij het opstellen van een overeenkomst?

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht.

Ondernemingsrecht

Bevindt uw onderneming zich in zwaar weer? Benader ons dan voor onze expertise in insolventierecht.

Insolventierecht