Advocaat contractenrecht.

Ad­vo­caat con­trac­ten­recht.

Con­tract la­ten op­stel­len en be­oor­de­len. 

Het is gebruikelijk om juridische afspraken met uw wederpartij vast te leggen in een schriftelijk contract. Dit voorkomt onduidelijkheid en discussie achteraf. Certus Advocaten biedt ondersteuning bij het opstellen en beoordelen van contracten. Om de relatie met bijvoorbeeld klanten, leveranciers, werknemers, financiers of aandeelhouders optimaal te houden, is maatwerk bij het opstellen van contracten erg belangrijk. Uw onderneming verdient geen standaard afspraken, maar specifieke regelingen die recht doen aan uw specifieke situatie.

Certus Advocaten heeft ervaring in het opstellen van onder meer samenwerkingsovereenkomsten, kredietovereenkomsten, overnamecontracten, financiële zekerheidsovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, distributieovereenkomsten, verkoopvoorwaarden, inkoopvoorwaarden, koopovereenkomsten, afspraken omtrent eigendomsvoorbehoud, algemene voorwaarden en vele andere contracten. Voordat we alle juridische afspraken voor u vastleggen, bespreken we met u wat u wenst te bereiken en welke risico’s moeten worden afgedekt.

Doorslag bij geschillen

Op het moment van het sluiten van de overeenkomst lijken alle juridische overwegingen misschien overbodig en de samenwerking met uw contractspartij rooskleurig, maar zodra er sprake is van een geschil wordt iedere letter van het contract belangrijk. Met een goed opgesteld contract proberen we geschillen te voorkomen. Ontstaat er onverhoopt toch een geschil omdat bijvoorbeeld uw wederpartij wanprestatie pleegt? Dan kan de juiste formulering van het contract het verschil maken tussen een gewonnen of verloren zaak. Certus Advocaten helpt u graag bij het opstellen van waterdichte en heldere contracten. Daarnaast beoordelen we contracten die u zelf krijgt voorgelegd en adviseren we u over de vervolgstappen na het sluiten van de overeenkomst. Mocht er toch onverhoopt een geschil ontstaan met uw wederpartij dan staan we u bij in het traject ter beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of in de eventuele gerechtelijke procedure.

Wilt u een contract aan ons voorleggen?
Of heeft u behoefte aan advies bij het opstellen van een overeenkomst?

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht.

ondernemingsrecht

Bevindt uw onderneming zich in zwaar weer? Benader ons dan voor onze expertise in faillissementsrecht.

faillissementsrecht