Begrip.

Tussenvonnis. 

Tus­sen­von­nis. 

Rechtsgebied:
Procesrecht
Tags:
Procedure, dictum, rechter

Een tussenvonnis is eigenlijk exact wat de naam zegt; Een tussentijds vonnis in een procedure voor dezelfde instantie. Hierin wordt ten aanzien van geen enkel onderdeel van het geschil een toe- of afwijzing gegeven in het dictum. Tussenvonnissen zijn er in allerlei soorten en maten, maar vaak zien ze op het verloop van de procedure. Een rechter kan bijvoorbeeld een bewijsopdracht geven, bepalen dat partijen moeten verschijnen op een zitting of een deskundige benoemen.

Gerelateerde begrippen.