Bescherming van derden tegen het recht van reclame.

Be­scher­ming van der­den te­gen het recht van re­cla­me.

Dit is de laatste blog in onze blogreeks over het recht van reclame. In onze vorige blog bleek dat het reclamerecht ook tegen de curator in faillissement kan worden ingeroepen.  Kan dat echter ook tegen iemand anders die de zaak weer heeft overgekocht? In deze blog staan we stil bij de derdenbescherming

Kan een derde zich tegen het recht van reclame verweren?

Zelfs als er voldaan wordt aan de (strenge) wettelijke vereisten van het recht van reclame, bestaat er altijd het risico dat iemand anders inmiddels rechten heeft verkregen op de teruggevorderde producten. De koper kan het product namelijk weer hebben verkocht. Dit komt vaak voor bij winkels of groothandels. Indien de koper te goeder trouw is, biedt de wet de koper bescherming. Het moet dan gaan om de situatie waarbij anders dan gratis het product is overgedragen aan de derde en die derde het product ook in zijn macht heeft terwijl die derde redelijkerwijs niet hoefde te verwachten dat het recht van reclame zou worden uitgeoefend. In dat geval zal de nieuwe koper beschermd worden en kan de leverancier geen succesvol beroep doen op het recht van reclame. Deze bescherming geldt ook voor een vruchtgebruiker of pandhouder, mits de koper de producten niet meer in handen heeft.

Wanneer is de nieuwe koper te goeder trouw?

Dit hangt af van de omstandigheden van het geval, maar wordt in de praktijk snel aangenomen. Op de nieuwe koper rust geen actieve onderzoeksplicht. Hij hoeft bij het kopen van het product dus niet van tevoren te vragen of er een recht van reclame wordt uitgeoefend als daar geen concrete aanwijzingen voor zijn. Koopt de derde het product bijvoorbeeld  in een winkel, dan wordt snel aangenomen dat deze partij te goeder trouw is. Bij het kopen van een tweedehands auto is deze onderzoeksplicht in het algemeen wat strenger en wordt in ieder geval verwacht dat de nieuwe koper de autopapieren controleert.

Benieuwd of iemand anders dan u recht heeft op het geleverde product? Neem dan contact met ons op. en Certus Advocaten spart graag met u mee!

Claimt iemand anders dan u een recht op een product, ondanks uw beroep op recht van reclame? Certus Advocaten kijkt graag met u mee!

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer