Wat als u afgifte van een goed weigert tegenover een derde die een ouder recht heeft op de zaak?

Wat als u af­gif­te van een goed wei­gert te­gen­over een der­de die een ou­der recht heeft op de zaak?

Re­ten­tie­recht ver­sus ou­der recht. 

Deze blog is het derde deel van een reeks over het retentierecht. Dit is een sterk recht om afgifte van een zaak te weigeren wanneer uw factuur niet is betaald. In onze vorige blog is kort weergeven wanneer het retentierecht werkt tegen derden met een 'jonger' recht op de zaak; oftewel een recht dat is ontstaan nadat u de zaak in uw macht heeft gekregen. Kunt u het retentierecht echter ook inroepen tegen derden met een ouder recht?

Welke partijen hebben een ouder recht dan het retentierecht?

Dit zijn de partijen die al een recht op de zaak hebben verkregen en de zaak in uw macht is gekomen en voordat uw vordering jegens de eigenaar van de zaak is ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de zoon die de auto van zijn vader heeft geleend en deze auto bij uw garage laat repareren. In deze situatie is het eigendomsrecht van de vader het oudere recht, omdat dit recht al bestaat voordat de auto in uw macht is gekomen. De wetgever heeft het echter mogelijk gemaakt dat u het retentierecht toch tegen de vader kunt inroepen indien de zoon uw facturen niet betaalt. 

Wanneer kunt u het retentierecht inroepen tegen het oudere recht?

Er zijn twee situaties waarin u het retentierecht kunt inroepen tegen een derde met een ouder recht.  A) Uw vordering vloeit voort uit een overeenkomst die uw wederpartij bevoegd was met betrekking tot de zaak aan te gaan. B) U heeft geen reden om te twijfelen aan de bevoegdheid van uw wederpartij om de overeenkomst met u aan te gaan. Bij de A-situatie kunt u denken aan het retentierecht dat contractueel is overeengekomen. Bij de B-situatie kunt u denken aan het voorbeeld met de zoon: diende u te twijfelen of de zoon bevoegd was om de geleende auto van zijn vader bij u te laten repareren? Zo nee, dan kunt u ook hier het retentierecht inroepen tegen vader. 

Als sprake is van een A of B situatie, dan kunt het retentierecht ook inroepen tegen een derde met een ouder recht. Twijfelt u of uw situatie hieraan voldoet? Aarzel dan niet om uw situatie voor te leggen aan een gespecialiseerde advocaat!

Lees onze vorige blogberichten in onze serie over het retentierecht

Deel 1 – Wat is een retentierecht?

Deel 2 – Retentierecht tegen een jonger recht

 

Twijfelt u of u het retentierecht kunt inroepen tegen het oudere recht? Aarzel dan niet om uw situatie aan ons voor te leggen.

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer