In hoger beroep tegen een faillissement.

In ho­ger be­roep te­gen een fail­lis­se­ment.

Een schuld­ei­ser heeft on­te­recht uw fail­lis­se­ment aan­ge­vraagd, wat kunt u doen? 

Een schuldeiser heeft het faillissement van uw onderneming of uzelf in privé aangevraagd. Er zijn dan twee opties mogelijk:

Verschenen bij de rechtbank

U bent op de zitting bij de rechtbank verschenen en de rechter heeft uw verweer tegen de faillissementsaanvraag afgewezen en een curator benoemd. U vindt nog steeds dat u onterecht in staat van faillissement bent verklaard. U kunt binnen acht dagen nadat het faillissement is uitgesproken hoger beroep instellen tegen de faillietverklaring bij het gerechtshof. Wilt u weten hoe de procedure van hoger beroep werkt en wat wij als advocaat voor u kunnen betekenen? Lees dan hieronder verder.

Niet verschenen bij de rechtbank

Bent u niet op de zitting verschenen waarop de faillissementsaanvraag is behandeld? Dan heeft u nog het recht om binnen veertien dagen verzet tegen de faillietverklaring in te stellen. Lees meer over de procedure van het instellen van verzet tegen de faillietverklaring.

Het stappenplan voor het instellen van hoger beroep tegen een faillissement in het kort:

1. Advocaat inschakelen;
2. Verzoekschrift hoger beroep wordt door advocaat bij het gerechtshof ingediend;
3. Eventueel treffen van regelingen met schuldeisers met betrekking tot openstaande vorderingen;
4. Mondelinge behandeling van het verzoek bij het gerechtshof;
5. Vonnis.

Hoe stel je hoger beroep in tegen een faillissement?

Hoger beroep wordt ingesteld door het indienen van een verzoekschrift bij het gerechtshof. Het hoger beroep kan alleen worden ingesteld op verzoek van een advocaat en wel binnen acht dagen na de faillietverklaring door de rechtbank. Snelheid is dus geboden.

Hoe ziet de procedure in hoger beroep eruit?

Nadat hoger beroep is ingesteld en het verweer tegen de faillietverklaring schriftelijk aan de rechter kenbaar is gemaakt zal een zitting plaatsvinden. Tijdens de zitting zijn de aanvrager van het faillissement, de curator, uzelf (met advocaat) en de rechter aanwezig. De rechter zal vooraf de curator vragen om een advies op te stellen aan de hand van de omstandigheden die de curator in het faillissement heeft aangetroffen. De curator zal bijvoorbeeld aangeven hoe hoog de schulden aan welke schuldeisers zijn en of hij vindt dat de faillissementsprocedure van kracht moet blijven of dat het faillissement onterecht is uitgesproken.

Wanneer slaagt het hoger beroep?

In eerste aanleg toetst de rechter of de schuldenaar in de zogenoemde toestand verkeert van te hebben opgehouden te betalen, oftewel de toestand van faillissement. Hiervoor is vereist dat de vordering van de aanvrager van het faillissement en de vordering van nog minimaal een tweede schuldeiser niet is voldaan. De schuld aan de tweede schuldeiser noemen we ook wel de steunvordering. Als u kunt aantonen dat u niet verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen omdat u uw schulden niet onbetaald laat, of als u kunt bewijzen dat de vordering van de aanvrager niet bestaat, dan zal het hoger beroep worden toegewezen. De rechter zal dan de uitspraak van de rechtbank en daarmee het faillissement alsnog vernietigen. Als het hoger beroep onverhoopt wordt afgewezen zal het faillissement in stand blijven en kunt u alleen nog tegen deze beslissing opkomen door het instellen van cassatie bij de Hoge Raad.

Betalingsregeling treffen

Het is van belang om voordat het hoger beroep dient zoveel mogelijk regelingen te treffen met de schuldeisers met betrekking tot de openstaande schuld omdat dit de kans op een geslaagd hoger beroep aanzienlijk vergroot. De rechters in hoger beroep beoordelen immers of u als schuldenaar verkeert in de toestand van te hebben opgehouden te betalen en dus terecht failliet bent verklaard. Het treffen van een betalingsregeling met enkel de aanvrager op wiens verzoek het faillissement is uitgesproken is in hoger beroep niet voldoende. De rechter toetst enkel of de vordering van de aanvrager bestaat en of u meerdere schuldeisers nog geld bent verschuldigd. In hoger beroep dient de schuldenaar dus met alle schuldeisers een regeling te treffen in tegenstelling tot de situatie van verzet.

Wat doet de curator tijdens het hoger beroep?

Als u of uw onderneming failliet is verklaard dan blijft de curator gedurende het hoger beroep in functie. Het is belangrijk om de curator in die periode van alle informatie te voorzien, mede vanwege het advies dat de curator aan het gerechtshof zal uitbrengen.

Beperken gevolgen van een faillissement

Onze advocaten nemen tijdens de procedure in hoger beroep altijd contact op met de curator met het verzoek om de gevolgen en de kosten van het faillissement zoveel mogelijk te beperken. Een curator kan zich gedurende het faillissement terughoudend opstellen bij de vereffening zodat zich geen onomkeerbare gevolgen voordoen als het faillissement wordt vernietigd. U wilt bijvoorbeeld bij het faillissement van een onderneming niet dat de curator gedurende het verzet of hoger beroep uw personeel ontslaat of de onderneming niet voortzet. Samenwerking en goed contact met de curator is dus altijd vereist.

Kosten van de curator tijdens het hoger beroep

De kosten voor de werkzaamheden van de curator moeten door de schuldenaar worden betaald. De curator werkt op basis van een door de rechtbank vastgesteld uurtarief. De kosten voor het hoger beroep en de curator kunnen niet door de failliet worden voldaan. De kosten moeten bij verzet of hoger beroep worden betaald of voorgeschoten door een derde, bij een onderneming bijvoorbeeld door de aandeelhouder.

Certus Advocaten, specialisten in faillissementsrecht

Bent u op de zitting aanwezig geweest en heeft de rechtbank uw verweer afgewezen en de faillissementsaanvraag van de schuldeiser toegewezen waardoor het faillissement van uw onderneming of uzelf is uitgesproken? Dan kunnen onze advocaten u helpen bij het instellen van hoger beroep tegen het vonnis. Neem contact met ons op voor uitgebreid juridisch advies. Onze advocaten helpen u graag verder.

Bent u niet bij de behandeling van de faillissementsaanvraag in eerste aanleg verschenen en toch bij vonnis van de rechtbank failliet verklaard? Dan kunt alsnog verweer voeren tegen de uitspraak faillietverklaring door binnen veertien dagen verzet in te stellen zodat het faillissement wordt vernietigd. Ook hiervoor heeft u een advocaat gespecialiseerd in faillissementsrecht nodig. Lees meer over de procedure van het instellen van verzet tegen de faillietverklaring.

Waarom Certus Advocaten?

Certus Advocaten is specialist in het instellen van hoger beroep of verzet tegen een faillissement. Onze advocaten bieden u een helpende hand als u of uw onderneming failliet is verklaard en adviseren u over de mogelijkheden om de ingrijpende gevolgen van een faillissement te beperken. Als het nodig is staan wij ook na het hoger beroep of verzet u met raad en daad terzijde.

Wilt u meer weten over de kansen van een hoger beroep tegen een faillissement? Er is altijd op korte termijn een specialist beschikbaar voor een afspraak om uw mogelijkheden te bespreken.