Eigendomsvoorbehoud overnemen?

Ei­gen­doms­voor­be­houd over­ne­men?

Hoe kun je het recht ver­krij­gen dat ie­mand an­ders heeft be­don­gen? 

In onze vorige blog hebben we besproken dat een verkoper expliciet een beroep moet doen op eigendomsvoorbehoud om dit recht in te roepen. Soms wil een verkoper zijn rechten overdragen aan een derde. Denk bijvoorbeeld aan een financiering via factoring of een financial lease waarbij een dealer de auto levert die door een leasemaatschappij wordt gefinancierd. Om ervoor te zorgen dat alle rechten van de verkoper op de derde overgaan, dus inclusief het recht op eigendomsvoorbehoud, moet je hierover separate afspraken maken. In deze blog leggen we uit hoe dit exact werkt. 

Waarom volgt het recht niet de vordering?

Eigendom is het meest omvattende recht dat je als persoon op een zaak kunt hebben. Als je als verkoper een vordering tot betaling van een koopsom overdraagt aan een derde, dan volgt een eventueel bedongen recht op eigendomsvoorbehoud niet. In het voorbeeld met de factor- of leasemaatschappij betekent dit dat wanneer de verkoper de vordering waarvoor het eigendomsvoorbehoud is bedongen overdraagt aan een factormaatschappij, het lot van het eigendomsvoorbehoud wordt beheerst door wat partijen daarover zijn overeengekomen. Het is daarom noodzakelijk dat partijen hierover aparte afspraken maken.

Een eigendomsvoorbehoud biedt de verkoper de zekerheid dat hij zijn goederen kan terughalen als de koopprijs niet wordt betaald. Als de koopprijs wel wordt voldaan, vervalt het eigendomsvoorbehoud. Op dat moment gaat de eigendom van de zaak over naar de koper, omdat de opschortende voorwaarde is vervuld. Het maakt daarbij niet uit wie de vordering voldoet. Uit een uitspraak van de Hoge Raad volgt namelijk dat de opschortende voorwaarde niet alleen in vervulling gaat door voldoening van de vordering door de schuldenaar zelf, maar ook door voldoening van die vordering door een derde. Het maakt daarbij ook niet uit dat die derde daarna aanspraak kan maken op de vordering door bijvoorbeeld subrogatie of cessie.

Als de factormaatschappij het eigendomsvoorbehoud wil verkrijgen, moet deze apart worden overgedragen van de verkoper. Het is ook belangrijk dat de factormaatschappij de vordering waarvoor het eigendomsvoorbehoud geldt niet voldoet.

Deel 1: Eigendomsvoorbehoud, wat betekent het en heb je als verkoper altijd dit recht?

Deel 3: Biedt eigendomsvoorbehoud de ultieme bescherming tegen onbetaalde facturen?

Deel 4: Werkt het eigendomsvoorbehoud in faillissement?

Twijfelt u?
Certus Advocaten heeft veel ervaring in het goederenrecht. Wij kunnen u derhalve helpen bij het beoordelen van deze lastige materie; zowel in faillissementen als voor startups, lease- of factormaatschappijen. Onze specialisten staan graag voor u klaar!

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer