Kunt u afgifte van een zaak ook weigeren tijdens faillissement?

Kunt u af­gif­te van een zaak ook wei­ge­ren tij­dens fail­lis­se­ment?

Re­ten­tie­recht in fail­lis­se­ment. 

Dit is de vierde en laatste blog in een reeks over het retentierecht. Dit is het sterke recht om afgifte van een zaak te weigeren wanneer uw factuur niet is betaald. In onze eerdere blogs is uitgelegd dat u het retentierecht in sommige situaties kunt inroepen tegen derden met een jonger en ouder recht. Kunt u het recht echter ook inroepen tegen een curator in een faillissement?

Wat mag de curator? 

Uw retentierecht gaat niet verloren door het faillissement van diegene die nog aan u moet betalen. U kunt het retentierecht dus ook inroepen tegen de curator. De wetgever heeft de positie van schuldeisers die een beroep doen op het retentierecht echter verzwakt tijdens faillissement. Dit komt omdat de zaak waarvan u afgifte heeft geweigerd, deel uitmaakt van de boedel van de gefailleerde schuldenaar en de curator belast is met het beheer en de vereffening van deze boedel. De curator is daarom bevoegd om de zaak van u op te eisen en te verkopen. Voor het opeisen en verkopen van deze zaak, heeft de curator wel machtiging nodig van de rechter-commissaris. Is deze machtiging verkregen, dan mag u afgifte niet weigeren.

Vis ik achter het net?

Heeft een beroep op het retentierecht dan helemaal geen zin? Jawel! Als het betreffende goed door de curator wordt verkocht, behoudt u uw voorrang op de opbrengst van de verkochte zaak. Van deze opbrengst zullen eerst de algemene faillissementskosten worden voldaan, maar het bedrag dat na aftrek van de faillissementskosten resteert, komt aan u toe als bevoorrechte schuldeiser. Houd er echter wel rekening mee dat in de praktijk de boedel vaak volledig opgaat aan de boedelschulden. Hierdoor is het mogelijk dat u alsnog niets ontvangt.  

Tot slot: indien de curator niet overgaat tot het opeisen van de zaak waarvan u afgifte heeft geweigerd, dan kunt u de curator een termijn stellen. Ook is het mogelijk om afspraken met de curator te maken over een onderhandse verkoop van de zaak.

Lees onze vorige blogberichten in onze serie over het retentierecht

Deel 1 – Wat is een retentierecht?

Deel 2 – Retentierecht tegen een jonger recht

Deel 3 – Retentierecht tegen een ouder recht

 

Wilt u zich beroepen op het retentierecht tijdens faillissement en vraagt u zich af wat de mogelijkheden zijn? Bel ons! Er is altijd een specialist beschikbaar voor een afspraak op korte termijn. Geef uw beroep op retentierecht, zelfs bij afgifte, nooit prijs!

Over de schrijver:

Red Davans

Advocaat en curator

Red Davans is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en faillissementsrecht. Hij houdt van het goederenrecht en gaat geen enkele discussie uit de weg.   lees meer