Liquiditeitsproblemen oplossen..

Li­qui­di­teits­pro­ble­men op­los­sen..

Uw on­der­ne­ming in zwaar weer. 

Hoeveel tijd en aandacht u ook aan uw bedrijf besteedt, soms zijn liquiditeitsproblemen onafwendbaar. Bijvoorbeeld omdat u wordt geconfronteerd met een teruglopende vraag, met technologische ontwikkelingen die u niet kunt bijhouden of een bedrijfstak die onder de maat presteert. Mede door onze ervaring als curator heeft Certus Advocaten alle benodigde kennis in huis om u in dit proces te ondersteunen.

Wordt uw onderneming geconfronteerd met liquiditeitsproblemen of zelfs met een kredietopzegging door uw bank? Dan wordt u gedwongen om strategische keuzes te maken. Certus Advocaten helpt u met het maken van strategische analyses (zoals een liquiditeitsprognose) en brengt uw risico’s, kansen en opties in kaart.

Meedenken in maatwerk

Soms is een reorganisatie of bedrijfssanering de beste oplossing, in andere gevallen behoort herfinanciering tot de mogelijkheden. Wat past bij uw situatie is altijd maatwerk. We denken daarin met u mee en doen er alles aan om uw bedrijf weer winstgevend te maken.

Scenario’s doornemen

Tegelijkertijd kijken we met elkaar naar scenario’s voor als het onverhoopt niet zou lukken uw onderneming te redden. Welke risico’s loopt u dan als ondernemer? Heeft u borgtochten afgegeven of zelf geldleningen verstrekt aan de vennootschap? We stellen alles in het werk om de risico’s voor u zo klein mogelijk te houden.

Wellicht ziet u nog kansen voor uw onderneming in de vorm van een doorstart. Ook daarin kunnen wij u goed adviseren en ondersteunen.

Heeft u behoefte aan een daadkrachtige, juridische partner die u helpt bij het oplossen van uw liquiditeitsproblemen?

Bekijk wat we nog meer voor u kunnen betekenen op het gebied van insolventierecht.

Advocaat insolventierecht

Ontdek ook onze expertise in ondernemingsrecht.

Advocaat ondernemingsrecht